Kansainvälisenä eläintenpäivän on hyvä muistaa, että kaikki eläimet, myös hevoset, vaativat osaavaa hoitoa ja käsittelyä.

Suomen Ratsastajainliiton toiminta perustuu hevosen kunnioittamiseen. Ratsastajainliiton perusperiaatteisiin kuuluu, että hevosesta huolehditaan hyvin sekä harrastetoiminnassa että kilpailuissa.

“Hevonen on Ratsastajainliiton toimintaa yhdistävä tekijä. Haluamme luoda kestävän kulttuurin, jossa hevosen ja ympäristön hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja ja hevostaitoja arvostetaan”, korostaa Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall.

Ratsastajainliiton hevosen hyvinvoinnin teemavuotena 2016 on järjestetty valtakunnallinen koulutuskierros, jossa alan asiantuntijat ovat valottaneet, kuinka hevosten hyvinvointia voidaan kasvattaa perehtymällä niiden lajityypilliseen käytökseen sekä oppimiseen. Alueelliset tapahtumat ovat olleet avoimia kaikille kiinnostuneille aina harrastajista hevosenomistajiin ja talliyrittäjiin.

“Ratsastusta harrastetaan rakkaudesta hevoseen. Yhteistyö hevosen kanssa koetaan rikkaaksi ja antoisaksi kokonaisvaltaisesti. Ihmiset ovat valtavan kiinnostuneita hevosista ja haluavat oppia niistä lisää. Ratsastustaidon ohella tietoa haetaan mm. hevosten hoidosta, käyttäytymisestä, koulutuksesta ja varusteista”, Sundwall toteaa.

Suomen Hippoksessa toteutetaan laajaa ravurin hyvinvointiohjelmaa.  Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry edistää ja seuraa hevosten hyvinvointia kotitalleissa, raviradoilla ja tapahtumissa. Hevoset ovat huippu-urheilijoita, joiden hyvinvoinnin eteen tehdään kaikki mahdollinen. Hevosilla on huolellisesti suunnitellut valmennusohjelmat, korkeatasoinen ravinto ja niiden terveyttä seurataan tarkasti. Hevosia venytellään, hierotaan, jumpataan ja niille annetaan fysioterapeuttisia hoitoja, Suomen Hippoksen eläinlääkäri Katja Hautala toteaa.

Hevosen hyvinvointiohjelman tavoitteena on osoittaa käytännön keinot, joilla hevosen hyvinvointi varmistetaan.

Hippos pitää hevosen hyvinvoinnin varmistamiseen liittyvää työtä keskeisenä elementtinä raviurheilun kehittämisessä. Raviurheilussa alan sisäisiä päätöksiä tehtäessä huomioidaan niiden vaikutus hevosen hyvinvointiin. Lajia viedään eteenpäin hevosen ehdoilla.

Ravihevosen hyvinvointiohjelma jakautuu seitsemään osa-alueeseen: koulutus ja neuvonta, hevosen hyvinvointi kilpailupaikalla, antidopingtyö, hevosten jalostuskäyttöön liittyvät terveystarkastukset, yhteistyö muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa,  hevosten loppusijoitus ja  tarttuvat taudit.

Hevosen liiallinen inhimillistäminen voi vaikuttaa hevosen hyvinvointiin negatiivisesti. Hevosen lajityypillisten tarpeiden tunteminen on ensiarvoisen tärkeää hevosen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se on myös turvallisen ja elämyksellisen harrastuksen elinehto.