Varsan hinta koostuu muistakin asioista kuin astutus- ja varsamaksuista. Kun 1,5-vuotias varsa myydään huutokaupassa, kuinka paljon kasvattajalla on kulunut siihen jo siihen mennessä rahaa? 

Siitä otamme selvää oheisella hevoskasvattajille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyssä ei oteta huomioon astutus- ja varsamaksuja. Kyselyyn voivat vastata sekä ravi- että ratsuvarsojen kasvattajat.

Kyselylomake on avoinna tiistaihin 4. syyskuuta kello 12 asti. Kyselyn tuloksia hyödynnämme Varsan myynti -teemanumeron artikkelissa, joka julkaistaan perjantaina 7. syyskuuta.

Kyselyyn voit vastata nimettömänä. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvomme Viesker-kirjoja.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita jo etukäteen!

Kyselyaika on päättynyt 4. syyskuuta 2018. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille kasvattajille.