Suomen lämminveriravuri-orilautakunnan puheenjohtajan Anders Järnerotin toimenkuva laajenee Suomen Hippoksessa.  Ruotsalainen Järnerot toimii jatkossa osa-aikaisesti lämminverijalostuksen asiantuntijana, erityisesti kansainvälisen ravijalostuksen näkökulmasta.

”Suomalainen lämminverijalostus vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Kuten kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa on mahdollista käyttää huippuoriita. Suuri osa jalostuksen laadusta tulee kuitenkin emälinjoista. Uskon, että Norjan lämminverijalostuksen onnistumisen avaimena on ollut nimenomaan hyvät emälinjat. Myös suomalaisessa jalostuksessa tulee panostaa hyviin emälinjoihin ja tiedon tuottaminen tästä kasvattajille on erittäin tärkeää”, Järnerot kertoo.

Emälinjan lisäksi Järnerot painottaa pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä. ”Pohjoismainen yhteistyö on yhä tärkeämpää. Kannatan yhteistä arvostelujärjestelmää Pohjoismaiden välille. Voisimme tehdä myös yhteistä tutkimustyötä sekä järjestää yhteisiä koulutuksia. Lisäksi meidän tulisi toimia yhdenmukaisesti sekä kasvatuksen että raviurheilun osalta. Näin olisimme vahvempia UET:n kokousten neuvottelupöydässä tai maailmakonferenssissa.”

Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää odottaa mielenkiinnolla lisääntyvän yhteistyön tuloksia.  ”Andersilla on vahva kokemus sekä Ruotsin että Norjan jalostustoiminnasta ja sitä kautta pääsemme pureutumaan entistä enemmän pohjoismaiseen yhteistyöhön ja sen aktivoimiseen”, Mäenpää valottaa.

”Vielä on aikaista sanoa mitä kaikkia ehdin vuoden aikana työstämään, sillä minulla on myös päivätyö opetuksen parissa, mutta aihe on minulle tärkeä ja annan sille sen ajan minkä pystyn”, Järnerot päättää.

Samalla jalostuspalveluissa työskennellyt Suvi Louhelainen siirtyy kokoaikaisesti Suomen Hippoksen hallintoon mm. kehitystoiminnan tehtäviin.

Lähde: Suomen Hippos