Me, hevoskoulutuksen virallinen ohjeistamispäällikkö,  jumalan armosta sekä hevosten että itse itsellemme suoduin valtuuksin, julistamme tänään, 26.5 Herran vuonna 2020, seuraavan ohjeistuksen, jota kaikki nöyrästi noudattakoon ja sen sisältöä laajasti kunnioittakoon.

Koska hevonen suurisieluisena eläimenä aiheuttaa usein ihmiselle hourupäisyyttä ja heikkomielisyyttä, älköön kukaan omistaja, vuokraaja tahi hevosen kanssa muutoin tekemisissä oleva ylimielisyyteen sortuko ja omaa näkemystään yli muiden näkemysten nostako. Kengitysseppien sekä tallien pehtooreiden mielipiteisiin suhtautukoon kaikki sillä vakavuudella, jotka he ovat kokemuksellaan ansainneet ja nöyränä kaikki kuunnelkoot heidän neuvojaan. Älköön kukaan ylenkatsoko eläinlääkäreiden ja välskäreiden koulutuksen tuomaa tietoa. Älköön kukaan alta kulmain katsoko heidän tautiopin tietämystään. Harhaoppisuuden älkää antako katsettanne sumentaa ja harhaan johtaa ajatuksianne pois tiedon ja isäin sekä heidän isiensä tuoman kokemuksen tieltä. Sekä hierontaoppiin että ruokintaoppiin perehdytyksen saaneita kohdeltakoon myös sillä kunnioituksella ja arvotuksella, jotka heille kuuluvat ja jonka he ovat ansainneet sekä heidän neuvojaan tarkalla korvalla kuunneltakoon.

Hevosianne tahi muita kaviollisia tahi kaviottomia eläimiä kohdelkaa rauhallisesti antamatta heikkopäisyytenne tahi kiivastuksenne vaikuttaa kohteluun. Ymmärtäköön kaikki hevosen yksioikoista, mutta rehellistä ajattelua ja muokatkoon jokainen ajatteluaan hevosten ajatusten mukaiseksi. Kunnioituksella suhtautukoon kaikki wanhan hevosen viisauteen ja nöyrästi häntä kaikki kuunnelkoon. Varsan viattomuutta tutkien kaikki häntä katsokoon ja hänet rakkaudella oikealle tielle opastakoon. Orhia, tammoja tahi ruunia kohdeltakoon kaikkia samalla kunnioituksella, heidän sielunsa ja sisimpänsä huomioon ottaen.

Joka tämän ohjeistuksen sisällön ylimielisyyttään tahi hourupäisyyttään ohittaa eikä sitä noudata saakoon rangaistuksen kaikessa ankaruudessaan ja kärsiköön hän siitä, mistä hevoset usein kärsivät. Tulkoon tuolle ihmiselle ähky tahi kaviopaise ja olkoon hänen kiimahäiriönsä loputtomia tahi kestäköön kunnes hän heikkomielisyydestään parantuu ja ohjeita nöyrästi noudattaa.

Ei meillä, hevoskoultuksen ohjeistamispäälliköllä, jumalan armosta ja sekä hevosten että itse itsellemme suoduin valtuuksin, tänään muuta.

Kirjoittajan tiedot

Kirjoittaja on helsinkiläinen hevoskouluttaja