Eräs ystäväni on ollut mukana politiikassa. Olen kuullut häneltä mielenkiintoisia tarinoita päätöksentekoon liittyvistä asioista ja siitä, miten päätökset ovat syntyneet. Jotkin tarinat ovat jääneet erityisen hyvin mieleeni. Ystäväni kertoi eräästä oman puolueensa puoluekokouksesta ja siellä käytetystä, ilmeisesti hieman yllättävästä puheenvuorosta. Vieressä istunut puolueveteraani oli esittänyt ääneen kysymyksen: ”Mihin se pyrkii, mihin se oikein pyrkii?”

Hippoksen hallituksen tekemä päätös kilpailupäivien vähentämisestä on kysymys, johon voisi todeta edellä kerrotun henkilön tavoin, että mihin tässä pyritään? Hippoksen kilpailuvaliokunta käsitteli aiemmin vuoden 2021 ravikilpailukalenteria. Valiokunnalla oli, kuten meillä muillakin, etukäteistieto siitä, että Veikkauksen tuotto tulee laskemaan ja sitä myöten myös hevostaloudelle tuleva tuotto-osuus.

Kilpailuvaliokunnan kokouksen jälkeen maan hallitus päätti, että Veikkauksen tulevan vuoden tuoton lasku tullaan kompensoimaan täysimääräisesti. Olosuhteet olivat muuttuneet kilpailuvaliokunnan kilpailukalenteria koskevan päätösesityksen tekemisestä ratkaisevasti.

Ylipäätään esitystä tai ajatusta kilpailupäivien vähentämisestä ei olisi tarvittu. Jos pitää säästää, säästöt tulee tehdä oikealla tavalla, kohdentaen ne siten, että päätöksistä ei aiheudu vahinkoa itse asialle. Pääsääntönä voitaisiin pitää sitä, että viimeksi puututtaisiin niihin toimintoihin, jotka ylläpitävät koko järjestelmää.

Meillä tärkein juttu on selvä ja jokaisen tiedossa.  Ravikilpailut ovat raviurheilun ykkösasia.  Kilpailumahdollisuuksien vähentäminen alentaa välittömästi ennestäänkin alhaalla olevia hevosmääriä ja tietenkin myös hevosenomistajien määrää.

Toinen asia on menettelytavat. Hippoksen toimielimien, myös hallituksen toimintaa ohjaa yhdessä hyväksytty Hippoksen hallintosääntö.  Tämän mukaan esityksen kilpailukalenterista tekee kilpailuvaliokunta. Hallitus ei tietenkään ole sidottu kilpailuvaliokunnan kantaan, mutta päätöksenteon pohjana tulisi olla valiokunnan esitys.  Nyt näin ei käynyt. Hippoksen tiedotteen mukaan hallituksen päätös perustui kilpailuosaston esitykseen.  Hassua on se, että muuttuneiden talousolosuhteiden olisi kaiken järjen mukaan tullut vaikuttaa kilpailuvaliokunnan esitykseen ravipäiviä lisäävästi, nyt kävi päinvastoin?

Kotiratani Oulun osalta tämä tarkoitti sitä, että Oulu menettäisi vuonna 2021 kilpailuvaliokunnan esittämän yhden päivän sijasta hallituksen päätöksellä kolme ravipäivää. Pohjoisen ravialueen osalta menetys olisi yhteensä 11 ravipäivää, mikä merkitsisi suurta aukkoa koko alueen ravitarjontaan.

Ehkä mukana on myös pelkoa ja osaamattomuutta. Hippoksen tulisi tehdä tuleville vuosille toimiva strategia. Samaan aikaan tulee valmistella EU-notifikaatiota, jonka pitäisi alkaa jo 2022. Jos tulevan strategian sisältönä on säästäminen raveja vähentämällä, voidaan tavoitteiksi kirjata lisäksi pyrkimys laskea hevosmääriä, alentaa kasvatusta ja vähentää hevosenomistajien ja raviurheilun ammattilaisten määrää.

Aiemmin puhuttiin tarpeesta rakentaa raviurheiluun keskuksia, jotka toimisivat raviurheilun näyteikkunoina. Nyt näyttää siltä, että tämäkin tavoite on poissa. Toisaalta raviurheilun alueellisuuden ylläpitäminen, joka on Suomen kaltaisessa pienessä maassa välttämätöntä, on myös unohdettu.  Tehdyllä kilpailukalenteria koskevalla päätöksellä annetaan signaali koko raviurheilevalle Suomelle siitä, että meillä on hätä emmekä tiedä, mitä tehdä. Vielä pahempi vaihtoehto on se, että kysymys onkin tietoisesta valinnasta. Tämä kanta tietäisi kovia aikoja kotimaiselle raviurheilulle, vaikka saattaisikin lyhyellä tähtäimellä parantaa peliyhtiön tilannetta.

Huonoissakin päätöksissä voi olla hyviä puolia. Tässä ravipäivien vähentämistä koskevassa ratkaisussa ainoa hyvä puoli on se, että sitä voi muuttaa. Jo pelkästään päätöksenteossa tapahtunut hallintosäännön ohittaminen/menettelyvirhe edellyttää asian uutta käsittelyä Hippoksen hallituksessa. Nyt on aika uskaltaa ja tehdä oikeita ratkaisuja, jotka vievät raviurheilua eteenpäin, eivätkä lisää pitkään jatkunutta alan alamäkeä.

Kirjoittajan tiedot

Oulun raviradan puheenjohtaja
Suomen Hippoksen valtuuskunnan jäsen