Kun Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelma kuluvan viikon keskiviikkona julkaistiin, hevostalouden piirissä ryhdyttiin selailemaan paperipinoa kärsimättömästi. Suurin osa tulevaisuudentulkitsijoista etsi ohjelmasta kirjausta peliyhtiöiden yhdistämisestä. Sellaista sieltä ei löytynyt.

Mainittu asia tulee kuitenkin etenemään heti uuden hallituksen aloitettua työnsä. Täysin puoluepolitiikkaan kantaa ottamatta hevostalouden piirissä on syytä olla tyytyväinen siihen, että aloittava sisäministeri Petteri Orpo on aiemman maa- ja metsätalousministerikautensa takia äärimmäisen hyvin informoitu alan arjesta. Olihan Orpo ministerinä itse vastuussa MMM:n sisällöltään kattavasta lisäselvitystyöstä, jossa selviteltiin peliyhtiöiden yhdistämishanketta hevostalouden näkökulmasta.

Hevostalouden kannalta hallitusohjelma sisälsi toisen hyvin merkittävän kirjauksen. Yksi kärkihankkeista on saanut otsikon ”hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”.

Tuon kärkihankkeen esittelytekstissä todetaan seuraavaa:

”Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin sisältäen mm. turpeen. Tämä perustuu erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan energian tarjonnan lisäämiseen. Suurimmat mahdollisuudet saavutetaan nestemäisten biopolttoaineiden ja biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisessa.”

Jokaisen kärkihankkeen alle on listattu joukko asiaa koskevia aikomuksia tai päätöksiä. Kyseisen kärkihankkeen kohdalta on syytä nostaa esiin kaksi kirjausta, ”sallitaan hevosenlannan käyttö energiatuotannossa” ja ”edistetään uuden teknologian käyttöön ottamista cleantech-sektorin pilottihankkeilla”. Molemmat ovat hevostalouden piirissä vuosikymmeniä odotettuja asioita.

Jokainen politiikkaa seurannut tietää, että hallitusohjelmaan kirjatuilla asioilla on ollut viime vuosina suuri vaara jäädä toteutumatta. Hevosenlannan hyödyntämisen kohdalla uskoa onnistumiseen antaa kuitenkin se, että kaikki keskeiset ministerit, eli ympäristö- ja liikenneministeri, maa- ja metsätalousministeri sekä elinkeinoministeri tulevat samasta puolueesta. Politiikka on myös kemiaa, ja nyt henkilökemian ei pitäisi olla päätöksenteon esteenä.

Ravinteiden talteenotto ja jätteissä olevien energiavarojen hyödyntäminen ovat sekä eettisesti kestäviä että pidemmän päälle taloudellisesti järkeviä käytäntöjä. Englannin kielen ilmaisu ”shit happens” saattaa saada positiivisen sisällön.

Jussi Lähde
päätoimittaja
jussi.lahde@hevosurheilu.fi