Vastustajan kunnioitus kuuluu urheiluun. Kun kunnioitus katoaa, ylitetään raja urheilun ja väkivallan välillä.

Raviurheilussa on viimeisten viikkojen aikana nähty tilanteita, joissa olisi voinut käydä todella huonosti. Muutamat tilanteet ovat näyttäneet siltä kuin tavoitteena olisi ollut vastustajan ja tämän ohjastaman hevosen tietoinen vahingoittaminen. Annetut rangaistukset, tai niiden antamatta jättämien, herättävät omat kysymyksensä lajin sääntöjen soveltamisen toimimisesta.

Monilla raviurheilua harrastavilla valmentajilla ja ohjastajilla on syvälle juurtunut käsitys siitä, että ammattikuskeja kohdellaan omalla muita lievemmällä asteikolla. Monen ajosuorituksen jälkeen tallialueilla pohditaan, olisiko jostain ajosuorituksesta annettu tai jätetty antamatta rangaistus, jos kypärän alta olisi löytynyt toisen ohjastajan kasvot.

Sääntöjen tulee olla kaikille samat. Paljon mediajulkisuutta saavilta ammattilaisilta sen sijaan voimme odottaa esimerkillistä käytöstä myös radalla. Tuo odotus koskee kaikkia esikuvana toimivia urheilijoita.

Suomen Hippoksen ja siten myös suomalaisen raviurheilun uusiutuvalta johdolta kaivataan nyt selkeää viestiä turvallisten ja kunnioittavien ajotapojen puolesta. Nyt nähdyt tapahtumat ovat olleet luonteeltaan sellaisia, että on täysin sattumasta kiinni, etteivät ne ole nousseet muun median agendalle. Samaisten päivien urheilusivut kertoivat suomalaisen huippujalkapalloilijan kokaiinikärystä.

Raviurheilun piirissä toivotaan lajille suurempaa kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Valitettavasti medianäkyvyyttä on usein tarjolla sellaisille lajeille, joiden asiat eivät ole kunnossa. Kun yksi ohjastaja yhdessä ravilähdössä toimii väärin, hän pyyhkii samalla kohuihin taipuvaisen median kartalta hetkeksi olemattomiin kaikki lajin piirissä taitavasti ja urheilun perinteiden mukaan tehdyt ajosuoritukset.

Suomalaisten ravivalmentajien tapana ei ole julkisesti arvioida toisiaan. Suomen Ravivalmentajat ry:llä on kuitenkin merkittävä rooli ja vastuu ajotapakulttuurista.

Suomen Hippoksessa on pitkään keskusteltu ravien etätuomaroinnista. Mikäli järjestelmä osoittautuu toimivaksi, se mahdollistaisi tuomaritoiminnan keskittymisen pienemmälle joukolle. On myös hyvä pohtia muita tapoja, joilla varmistetaan tuomarilinjan tasapuolisuus sellaisissa tilanteissa, jotka herättävät spekulaatioita törkeistä ajotapavirheistä.

Kyse on raviurheilun yhteiskunnallisesta uskottavuudesta ja luotettavuudesta.