Tuntuu pahalta aina kun Posti jakaa lehden myöhässä. Se tuntuu pahalta tilaajista, jotka lehteä odottavat, se tuntuu pahalta ilmoittajista sekä meistä lehden tekijöistä. Tuskinpa tilanne Postin työntekijöistäkään on mukava saati sitten tavoittelemisen arvoinen.

Raaka totuus on kuitenkin se, että postinjakelu Suomessa toimii tällä hetkellä katastrofaalisen huonosti. Lehdistö suhtautuu asiantilaan häveliäästi, olemmehan jokaisena ilmestymispäivänä riippuvaisia postin jakelun toimivuudesta.

Postilla on kunniakas historia ja postitoiminnan ohessa on kehittynyt paljon muita yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita. Sen jälkeen kun tsaari Aleksanteri III antoi kesäkuussa 1890 ”Keisarillisen majesteetin arvollisen julistuskirjan postitoimesta Suomen Suurruhtinaanmaassa” on tapahtunut paljon yhteiskunnallisesti arvokasta.

Vuonna 1858 alkoi kirjeiden ja sanomalehtien jakelu. Tiedotusvälineillä on tapana nostaa omaa rooliaan, mutta voitaneen todeta, että suomalainen sanomalehdistö kylvi kansan keskuuteen unelman itsenäisestä kansakunnasta. Ilman Postia tuo ei olisi onnistunut.

1920-luvulla laaja säännöllinen linja-autoliikenne alkoi nimenomaan Postin toimintana. Postiautojen kyydissä matkattiin maaseudulta kaupunkeihin voipakettien kanssa ja kaupungeista maalle ostokset tai työllä hankitut opiskelusaavutuksista kertovat todistukset mukana.

Postista tuli kehityksen myötä Posti- ja lennätinlaitos, sittemmin Posti- ja Telelaitos. Osaltaan Posti oli mukana myös suomalaisen matkapuhelintoiminnan maailmanvalloituksen mahdollistajana.

Koko Postin historia on ollut kurottamista kehityksen rattaille. Sinällään nykytilanteessa ei ole mitään uutta. Uusi piirre on se, että aiemmin Posti on hoitanut historiallisen perustoimintansa kunniakkaasti. Ajallaan asiakkaalle viety lehti on ollut Postissa kunnia-asia. Oranssi on ollut luottamuksen väri.

Posti Group Oyj ei pysty tällä hetkellä toteuttamaan asiakkailleen antamiaan lupauksia. Samaan aikaan yhtiön strategioissa ja tulevaisuuden visioissa väläytellään haluja toimia nykyistä laajemmin ruuan ja jopa lääkkeiden toimittajina sekä monien muiden sosiaali- ja terveyspuolen palveluiden toteuttajana.

Kyse on yhteiskunnallisesti niin herkistä ja tärkeistä tehtävistä, että voisi luulla Postin huolehtivan perustehtävästään ajallaan ja täsmällisesti. Juuri täsmällisyys on aikanaan johtanut siihen luottamukseen, jolla Posti on saanut ympäröivältä yhteiskunnalta uusia tehtäviä.

Hevosurheilun tekijäkaartin puolesta pahoittelemme postinjakelun tilanteen tilaajillemme tuottamaa mielipahaa. Toivomme Postin toimivan jatkossa antamansa lupauksen mukaisesti.