Suomen Hippoksen hallitus on saanut 23 hakemusta raviurheilun keskusjärjestön toimitusjohtajan tehtävään. Maailmassa, jossa sana ”muutos” on kokenut täydellisen inflaation, on kyse todellisesta muutosjohtajan tehtävästä.

Uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään tilanteessa, jossa koko järjestö joutuu määrittelemään toimintansa tarkoituksen ja oikeutuksen uudelleen. Moni perustehtävä toki säilyy, mutta niidenkin kohdalla on tarkoin harkittava, kuinka paljon niiden tekemisen tavan on muututtava.

Kesäkuussa 2015 Suomen Hippoksen hallitus irtisanoi toimitusjohtaja Pekka Soinin. Tuolloin vt. toimitusjohtajan tehtäviin palasi yksi järjestön historian tukipilareista, Matti Lakkisto. Järjestö ryhtyi etsimään uutta toimitusjohtajaa.

Toimitusjohtajahaku päättyi syyskuussa 2015 Fintoton toimitusjohtajana toimineen Pertti Koskenniemen pestaamiseen kaksoisrooliin sekä peliyhtiön että keskusjärjestön toimitusjohtajaksi. Koskenniemi aloitti tehtävässä marraskuun 2015 alussa.

Jo tuolloin oli selvää, että Koskenniemen kausi Hippoksen toimitusjohtajana saattaisi jäädä lyhyeksi. Elokuussa 2016 Koskenniemi nimitettiin 1.1.2017 toimintansa aloittavan peliyhtiö Veikkauksen johtoryhmän jäseneksi.

Suomen Hippoksen seuraava toimitusjohtaja saa johdettavakseen organisaation, jonka ympärillä on tapahtunut valtava määrä muutoksia. Samalla itse organisaatio kaipaa nyt ihmistä, joka voi ympäristössä tapahtuvien muutosten sijaan keskittyä Hippoksen organisaation ja toimintatapojen muuttamiseen. Koskenniemelle moinen vaatimus olisi ollut kohtuuton. Kahden yhtiön ja yhtiörakenteen muutoksen johtamisessa on ollut valtava työtaakka.

Hippoksen uuden toimitusjohtajan tärkein tehtävä voidaan kiteyttää sanoihin ”meidän Hippos”. Keskusjärjestön rooli ei voi olla viraston rooli. Koko maailma huutaa toimintatapojen muutosta.

Kyse ei ole yksin raviurheilusta, mutta raviurheilun tulevaisuuden kannalta on keskeistä, millaisena toimijana alan konkarit esittelevät Hippoksen uusille harrastajille ja hevosenomistajille. Tuossa yhteydessä tarvitaan tulevaisuudessa sanoja ”meidän Hippos” sekä tunnetta ja tietoa kyseisten sanojen vakuudeksi.

Suomen Hippoksen hallitus on toki se perimmäinen toimija, joka ensin valitsee toimitusjohtajan ja sen jälkeen linjaa toimitusjohtajan työlle suunnan. Hallitus myös joko muodostaa tai jättää muodostamatta merkittävän osan siitä työrauhasta, jonka varassa toimitusjohtaja työtään voi yhdessä Hippoksen työntekijöiden kanssa toteuttaa.

Hallituksella täytyy olla yhteinen näkemys muutoksen suunnasta.