Amerikkalaisen elokuvatuottaja Harvey Weinsteiniin kohdistuneet naisten ahdistelusyytökset ovat nostaneet seksuaalisen häirinnän puheenaiheeksi. Kun näyttelijä Alyssa Milano pyysi Twitterissa kaikkia seksuaalista häirintää kokeneita naisia vastaamaan viestiin Me too – minä myös – käynnisti se viimeistään myrskyn, jonka aallot ovat ylettäneet Suomen rannoille saakka.

Toki asia on vilahdellut mediassa aiemminkin, mutta nyt vakavammin kuin milloinkaan. Sosiaali- ja terveysministeriön viimeisin tasa-arvobarometri on viiden vuoden takaa. Silloin 15–34-vuotiaista naisista noin puolet oli kokenut seksuaalista häirintää, samanikäisistä miehistä noin joka viides. Eli emme puhu mistään marginaali-ilmiöstä.

Musiikki- ja elokuvateollisuus, koululaitos, jopa eduskunta ovat monien muiden alojen ohella jo nousseet keskiöön. Hevosala on saanut jo aiemmin kyseenalaista mainetta yhtenä pahimmista pesäkkeistä nuorten naisten seksuaalisessa häirinnässä. Viimeksi aihe oli alalla isosti esillä vuonna 2015, kun moninkertainen kenttäratsastuksen Suomen mestari ja ratsastusvaikuttaja Cajus Aminoff sai kolmen vuoden ja kuuden kuukauden ehdottoman tuomion kolmeen alaikäiseen henkilöön kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Hevosala on monella tapaa tasa-arvoinen. Sen kaikissa lajeissa voivat naiset ja miehet kilpailla samalta viivalta lähtevinä. Se on urheilussa lähestulkoon ainutlaatuista. Se on myös loistava lähtökohta pitää ala puhtaana seksuaalisesta tai sukupuoleen perustuvasta häirinnästä, jotka tasa-arvovaltuutettu määrittelee näin:

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin: sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot, fyysinen koskettelu, sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset, raiskaus tai sen yritys.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin tavoin: halventava puhe toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen alentaminen, ja työpaikka- tai koulukiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.