Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu ensi keskiviikkona keskustelemaan Fintoton roolista peliyhtiöiden yhdistämisessä. Tuon keskustelun pohjalta syntyy valtiovallan näkemys siitä, millaista pelitoimintaa koskevaa lainsäädäntöä raviurheilun keskusjärjestö maahan toivoo.

Päätökset pelitoimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja peliyhtiöiden yhdistämisestä ovat poliittisia päätöksiä, jotka syntyvät lainsäädännön osalta eduskunnassa ja yhdistämisratkaisujen osalta maan hallituksen talouspoliittisessa ryhmässä. Maan hallitus on käytännössä jo useaan kertaan linjannut yhdistävänsä peliyhtiöt.

Valtuuskunnan kokouksen alla on käyty vilkasta keskustelua kulisseissa. Neuvotteluprosesseihin liittyy luonnollisesti vaiheita, jotka eivät ole julkisia. Julkisuuden ulkopuolella käytävien keskustelujen ongelmana on se, että erilaisten väitteiden realismi ei kohtaa julkista tarkastelua.

Tämän päivän Hevosurheilussa Suomen Ravivalmentajat ry ja pitkän kokemuksen omaava ammattilainen Pekka Korpi tuovat omat näkemyksensä julkisesti esiin.

Valtuuskunnan piirissä nyt käytävä keskustelu tuntuu kiertyneen peliyhtiö Fintoton arvonmäärityksen ympärille, siis sen minkä arvoinen Fintoto yhtiönä on.

Peliyhtiöiden yhdistämisen logiikka on se, että nykyisten peliyhtiöiden edunsaajien saama osuus kokonaispotista jaetaan jatkossa tuotonjakolain mukaan. Raviurheilulle on neuvotteluissa sovittu 4 %:n osuus peliyhtiön tuotoista.

Valtiovallan näkökulmasta vaatimus Fintoton ”myynnistä” valtiolle tai uudelle peliyhtiölle on outo, onhan ravialalle luvassa yhdistymisessä nykyistä peliosuuttaan suurempi osuus uuden peliyhtiön tuotosta. Toisen yhteisöomisteisen tahon Raha-automaattiyhdistys RAY:n kohdalla ei ole keskusteltu arvonmäärityksestä tai myyntihinnasta. RAY yhdistyy osaksi uutta peliyhtiötä, eivätkä RAY:n edunsaajat ole vaatimassa nykyisestä toiminnastaan myyntihintaa.

Suomalaisen raviurheilun kivijalka voi olla vain avoin ja koko yhteiskunnan näkökulmasta uskottava päätöksenteko. Suomen Hippoksen hallitus ja valtuuskunta omalla toiminnallaan luovat poliitikkojen ja virkamiesten keskuuteen sen maineen, jonka varassa koko lajin ja pelitoiminnan yhteiskunnallinen uskottavuus punnitaan.

Raviurheilun piirissä elää pelottavan sitkeänä käsityksiä siitä, miten koko muu yhteiskunta on väärässä ja vain oman taskun pohjalle puristettu nyrkki edustaa oikea tapaa hahmottaa ja hoitaa asioita. Jos huomaa olevansa yksin oikeassa, kannattaa vähintään varmistua siitä, että perusteet mielipiteen muodostukselle ovat paikkansapitävät ja realistiset.