Hallituksen talouspoliittinen ministeriryhmä on tänään torstaina 17.9. pitämässään kokouksessa päättänyt peliyhtiöiden yhdistämistä koskevan lain valmistelun aloittamisesta.

Lain valmistelu etenee tavoitteena kaikkien kolmen peliyhtiön eli Veikkauksen, RAY:n eli Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton yhdistäminen.

Ministeriryhmän päätöksellä yhdistäminen toteutetaan peliyhtiöiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella. Seuraavana vaiheena on yhdistämistä valmistelevan intregaatioyhtiön perustaminen nykyisten peliyhtiöiden toimesta. Integraatioyhtiön tehtävänä on valmistella yhtiöiden yhdistämisestä aiheutuvia käytännön toimia joita ovat muun muassa tietojärjestelmiin sekä pelien tulevaan markkinointiin liittyvät asiat.

Varsinainen uusi peliyhtiö on määrä perustaa myöhemmin ja suunnitelmien mukaan sen tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa.

Talouspoliittisen ministeriryhmän päätös oli odotettu. Kaikkien peliyhtiöiden hallinto ja edunsaajaryhmät sekä Fintoton osalta Suomen Hippoksen valtuuskunta ovat käsitelleet ja hyväksyneet yhteisymmärryspöytäkirjan.

“Yhdistymiselle on nyt hyvä pohja ja yksituumaisuus, hevostalouden kannalta tärkeät asiat ovat nyt paitsi valtiovallan myös muiden peliyhtiöiden toimesta hyväksytyt. Tämä on täkeä virstanpylväs. On hyvä muistaa että nyt ollaan perustamassa aivan uutta peliyhtiötä, tässä on linjattu valtiovallan taholta tuon uuden yhtiön olemus”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Mika Lintilä kommentoi päätöstä.

Sisiäministeriön kansaliapäällikkö Päivi Nerg tähdentää avoimuutta eri osapuolten välillä sekä peliyhtiöiden edunsaajaryhmiä kohtaan.  “Selvitystyövaiheessa ja yhteistymmärryspöytäkirjan valmistelussa on ollut hyvä keskusteluyhteys eri osapuolten välillä. On kullanarvoista että pidämme siitä kiinni jatkossa ja viestimme avoimesti siitä miten asiat etenevät. Virkamiehet eivät saa nyt käpertyä valmistelemaan lakia omaan keskuuteensa, sama avoin henki on oltava myös integraatioyhtiön valmistelussa”, Nerg pohtii.

Suomen Hippoksen ja Fintoton osalla seuraava askel on päätöksenteko integraatioyhtiön perustamista koskien. Integreetioyhtiön osakassopimuksen laadintaa vetää Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikkö.

Suomen Hippoksen valtuuskunta tulee käsittelemään peliyhtiöiden yhdistämisen senhetkistä tilannetta kokouksessaan 25.11.

 

Valtioneuvoston tiedote asiasta

Lisää teemasta: Peliyhtiöiden yhdistäminen