NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) on päättänyt ottaa käyttöön CBD:n eli kannabidiolin pitoisuudelle raja-arvon Pohjoismaissa.

Viranomaiset luokittelevat kannabidiolin lääkkeeksi sekä ihmisille että eläimille. Pohjoismaisilla markkinoilla ainetta sisältävää lääkettä hevosille ei ole rekisteröity. Kannabidiolia löytyy kuitenkin joissakin ravintolisissä sekä hamppuöljyssä. Aiemmin aineen pitoisuudelle ei ole ollut raja-arvoa, joten kaikkia analyysituloksia on voitu pitää positiivisina riippumatta siitä, kuinka pieni määrä löydös on.

Nyt on havaittu, että kannabidiolia voi esiintyä myös pieninä määrinä rehussa, mikä kehittyneiden analyyttisten menetelmien avulla tarkoittaa sitä, että aine löytyy myös hevosesta näytteenoton yhteydessä. Tämän vuoksi NEMAC on päättänyt ottaa käyttöön toistaiseksi voimassa olevan raja-arvon, jota pienempiä pitoisuuksia näytteessä voidaan pitää merkityksettöminä.

Toimenpiteen taustalla on tapaus, jossa Björn Goopin valmentama hevonen antoi Ranskassa positiivisen dopingnäytteen, joka sisälsi kannabidiolia. Parin muunkin ranskalaisvalmentajan hevosista on löytynyt samaa ainetta. Yhteiseksi nimittäjäksi mainittiin tuolloin Krafftin rehut.

Rehutehdas Krafft julkisti 25.4. tulokset rehuraaka-aineiden analyyseistä. Niiden perusteella Ranskassa havaitut kannabidiolin jäämät ravureiden dopingnäytteissä johtuvat rehun sinimailasesta.

Krafftin tiedotteessa kerrottiin, että viime kesän kuivuuden takia kaikkea sinimailasta ei saatu ruotsalaispelloilta. Krafft joutui ostamaan rehuraaka-ainetta muualta EU:n alueelta. Kahden tuottajan sinimailasesta löytyi kannabidiolikontaminaatio.

NEMAC toteaa tiedotteessaan, että nykyisen tietämyksen ja käytettävissä olevien analyysitulosten mukaan raja-arvon ylittämisen riski ruokinnalla arvioidaan erittäin alhaiseksi, ellei muita CBD-lähteitä ole lisätty samanaikaisesti.

”Otettiin tähän yhteisesti tuumattu, pohjoismainen linja. Idea on siinä, että nyt kannabidiolilla on tietty raja-arvo, jolloin tiedetään, onko se tullut rehun mukana vai jollain muulla tavalla. Tämän hetken mukaan on selvästi nähtävillä ja tutkimusten mukaan nähty, että kannabidiolia voi olla kontaminoituneessa rehussa. Sen takia tähän ratkaisuun päädyttiin”, Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala kommentoi.

Kannabidiolin vaikutuksista hevoseen on erilaisia käsityksiä.

”Selkeästi sillä on tulehdusta poistavia vaikutuksia. Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI suhtautuu tapauksiin hyvinkin torjuvasti. Ei se tule tyhjästä.”