Keskiviikkona alkoi pitkään valmisteilla ollut riita-asian käsittely Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa koskien kauppahinnan alennusta ja vahingonkorvausta Kanick vd Vosberg -nimisestä estehevosesta.

Hevonen ostettiin Kallion perheen Cataja Oy:lle Elena Hietaselta vuonna 2017 ja lopetettiin toivottoman ennusteen takia elokuussa 2020. Osto- ja lopetusajankohtien välisenä aikana hevosella kilpailtiin esteratsastuksessa,  mutta jossakin vaiheessa se rupesi ontumaan. Käräjillä haetaan selvyyttä siihen, milloin ontuminen alkoi, ja mikä on ollut syynä tähän ontumiseen. Ostaja hakee yhteensä 52 000 euron edestä kauppahinnan palautusta ja vahingonkorvausta.

Kauppariita-asian juridisessa keskiössä ovat seuraavat asiat.

  • Oliko hevosessa ostohetkellä ontumisen aiheuttanut vika?
  • Ilmenikö vika ja olisiko sen pitänyt ilmetä eläinlääkärin tekemässä ostotarkastuksessa ja hänen tarkastusraportissaan?
  • Mikäli vika oli, tiesikö myyjä tästä viasta?

Kauppakirjaan on väitetysti kirjattu ehdoksi, että sellaiset mahdolliset piilevät viat, jotka eivät näy ostotarkastuksessa,  siirtyvät  ostajan vastuulle.

Ostajan näkemys on, että kauppatavarassa on ollut virhe jo ostohetkellä, vaikka virhe onkin huomattu vasta myöhemmin.

Ostajan näkemys on myös, että ontuman aiheuttanut vika on ollut otettujen kuvien perusteella todennettavissa jo ostohetkellä, mutta ostajaa ei ole asiasta informoitu. Jos olisi informoitu, ostopäätöstä ei olisi koskaan tehty.

Hevosessa diagnostisoitiin erilaisia vaurioita, ja sitä hoiti vuosien aikana usea eri eläinlääkäri.  Näitä eläinlääkäreitä kuullaan tulevina päivinä, jotta päästäisiin käsitykseen siitä, mikä löydöksistä on aiheuttanut ontuman ja milloin se on ilmaantunut.

Patologin avauksessa todettiin kavioluun murtuma ja kuolio etujalassa. Samassa yhteydessä esille tuli myös, että hevoselle on jossakin vaiheessa mitä ilmeisimmin tehty kemiallinen hermokatkaisu.

Keskiviikkona käytiin läpi kirjalliset todisteet puolin ja toisin.

Torstaina alkaa varsinainen asianosaisten ja todistajien kuuleminen. Kuultavia on kaikkiaan 27, ja heidän joukossaan on Kanickille erilaisia tarkastuksia tai hoitotoimenpiteitä tehneitä eläinlääkäreitä, yhteensä yhdeksän eri eläinlääkäriä, joista kaksi ulkomaalaista. Tulevien päivien todistelu ja keskustelu käydään pitkälti eläinlääketieteellisten dokumenttien pohjalta, mutta myös muita teemoja on tiedossa.

Myyjäosapuolta edustaa Antti Linna. Ostajien asianhoitaja on Kirsi Uoti.  Käsittely jatkuu vielä kaikkiaan viitenä päivänä ja loppulausunnot luetaan näillä näkymin torstaina 1.4.

Tapaus sai kesällä 2020 runsaasti julkisuutta hevosalan mediassa ja myös Hevosurheilu raportoi tapauksesta silloin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää teemasta: Kauppariita belgialaisesta esteratsusta