Suomen Ratsastajainliiton kurinpitolautakunta on määrännyt sakkorangaistuksen esteratsastaja Eveliina Talviolle. Rike tapahtui GP-finaalissa elokuun lopussa, mutta rangaistus tuli julkiseksi vasta tammikuussa.

Ratkaisu tehtiin kilpailusta tehdyn hyvän videotallenteen perusteella. Siihen vaikutti myös Talvion näkemys tapahtumasta. Talvion mukaan hän huomautti ratsuaan sen kurittomuuden vuoksi asianmukaisesti ja oikeassa suhteessa.

Tapauksessa Talvio lähestyi GP-finaalissa estettä 8, kun hevonen kieltäytyi sarjan a-osalle rikkoen esteen. Luokan pillituomari Anu Tuomi keskeytti ratsukon suorituksen äänimerkillä. Ratsastaja käytti radalla raippaa hevoseen heti kieltäytymisen jälkeen kolme kertaa peräjälkeen ja pienen tauon jälkeen vielä kerran. Tämän jälkeen ratsastaja korjasi kannuksiaan ja käytti voimakkaasti kannusta. Ratsukko jatkoi suoritustaan uudelleen, jolloin hevonen kieltäytyi uudelleen. Tämän jälkeen suoritus hylättiin kahdella äänimerkillä. Äänimerkkien aikana ratsastaja potkaisi hevosta ja heti äänimerkkien jälkeen luokan pillituomari puuttui ratsastajan käytökseen huutamalla radalle tiukasti ratsastajaa nimeltä. Ratsastaja rauhoittui tämän jälkeen välittömästi ja hyppäsi vielä yhden esteen ennen poistumistaan radalta.

Ulkopuolisen henkilön tekemän yhteydenoton jälkeen tuomariston puheenjohtaja tarkisti tilanteen julkisesti saatavilla olevalta videolta, ja totesi raipan ja kannusten käytön olleen sopimatonta. Tuomi katsoi, ettei tuomariston paikan päällä antama suullinen huomautus ollut asia laatu huomioon ottaen riittävä seuraamus ja hän siirsi asian tästä syystä SRL:n hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus siirsi asian kurinpitolautakuntaan.

Kurinpitolautakunta kertoo selvityksessään, että puhelinkuulemisen yhteydessä Talvio kertoi ratsun olleen kuriton ja hänen käyttäneen apuja kurinpitotarkoituksessa. Säännöissä kuitenkin todetaan, ettei raippaa tai
kannuksia saa käyttää rangaistusmielessä, eikä raippaa saman tilanteen johdosta milloinkaan useammin kuin kolmesti. Säännöissä todetaan erikseen, että kilpailija ei saa purkaa kiivastumistaan raipan tai kannusten käytöllä.

Videotallenteen ja Talvion kertoman perusteella kurinpitolautakunta katsoi, että Talvion raipan, ja osin myös kannusten, käyttö on tapahtunut rangaistusmielessä. Raipankäyttö on ollut sekä määrällisesti (neljä kertaa) että
laadullisesti (lyöntien voimakkuus) liiallista. Kurinpitolautakunta katsoi, että Talvion käyttäytyminen kilpailutilanteessa on siten ollut sääntöjen vastaista.

Kurinpitolautakunta katsoo tuleen näytetyksi, että Talvio on menetellyt sääntöjen vastaisesti ja kohdellut hevostaan sopimattomasti. Seuraamukseksi määrättiin 250 euroa sakkoa.

Koko päätös luettavissa täällä.