Uusi tieliikennelaki

  • Ajoneuvolla ajettaessa on annettava jalankulkijalle, pyöräilijälle ja tienkäyttäjän kuljettamalle eläimelle turvallinen tila tiellä.
  • Eläin on pidettävä tiellä kytkettynä tai tienkäyttäjän on valvottava eläintä siten, ettei se aiheuta vaaraa eikä huomattavaa haittaa muille tienkäyttäjille. Eläintä tulee kuljettaa niin lähellä tien reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.
  • Ratsastajan, suurikokoisen eläimen taluttajan ja eläimen vetämän ajoneuvon kuljettajan on noudatettava moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajamista koskevia liikenteenohjauksen merkkejä, liikenteenohjauslaitteita ja liikennesääntöjä. Ratsastaja ja suurikokoisen eläimen taluttaja saa tilapäisesti poiketa tässä momentissa mainituista säännöistä, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.

 

Vanha tieliikennelaki

  • Ajoneuvon kuljettajan on lähestyessään tiellä olevaa hevosta, karjaa tai vastaavia kotieläimiä noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja käytettävä riittävän alhaista nopeutta.
  • Eläimet, joita kuljetetaan tiellä, on pidettävä kytkettyinä tai niitä on vartioitava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa liikenteelle. Ratsastajan ja eläimen kuljettajan on soveltuvin osin noudatettava ajoneuvon kuljettajaa koskevia säännöksiä.

Turun kaupunkiratsastaja Heikki Mikola on harmistunut siitä, miten uusi tieliikennelaki kohtelee hevosia.

Viime päivinä internetissä on kiertänyt julkisina parikin Mikolan videota, jossa hän taluttaa Turussa Kullannuppu-nimistä hevostaan. Mikola on monelta taholta varmistanut, että hevosen paikka liikenteessä on videoilla lain mukainen. Käytännössä kulkeminen hevosen kanssa ajoradalla niin, kuin video tuo esiin, vaikuttaa järjettömältä.

Uuden tieliikennelain mukaan suurikokoisen eläimen taluttajan ja eläimen vetämän ajoneuvon kuljettajan on noudatettava moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajamista koskevia liikennesääntöjä ja merkkejä. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylälle saa mennä vain erityisissä olosuhteissa, ja isoissakin risteyksissä on ryhmityttävä moottoriajoneuvojen mukana. Mikola on lukenut lain tarkasti ja ottanut sen tulkinnasta selvää ainakin Poliisihallituksen, Liikenneturvan ja liikenneneuvoksen kautta.

Lain mukaan säännöistä saa tilapäisesti poiketa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat. Mikola halusi ottaa selvää muun muassa siitä, mitä tällä tarkoitetaan. Mikola sai kysymykseensä seuraavat vastaukset:

”Ette käyttänyt ajorataa, koska a) liikenne oli varsin vilkasta, b) mitään väistämismahdollisuuksia ei ollut ja c) ette uskaltanut käyttää ajorataa. Mikään näistä ei ole tieliikennelain 53 §:n 2 momentissa tarkoitettu erityinen olosuhde, jonka vuoksi voisi poiketa esimerkiksi tieliikennelain 18 §:n 1 momentissa säädetystä liikennesäännöstä. Sen sijaan selkeä lähtökohta olisi ollut ratsastaa ajoradan oikeaa reunaa ja ajoradan muu liikenne olisi sovittanut oman toimintansa siten, että kaikki voivat liikkua turvallisesti liikenteessä. Toinen vaihtoehto olisi ollut selvittää vaihtoehtoinen reitti, jota pitkin määränpäähän olisi päässyt turvallisemmin.”

”Oman kulkemisen helpottaminen ei ole erityinen olosuhde poiketa ratsastajan ja suurikokoisen eläimen taluttajan säännöksistä. Myöskään tarkoituksenmukaisimman reitin valinta ei ole erityinen olosuhde. Näin ollen esimerkiksi oikaiseminen jalkakäytävää pitkin tai ajatus siitä, että ratsastaminen tai suurikokoisen eläimen taluttaminen estäisi tai haittaisi ajoradan liikennettä ja siksi olisi järkevämpää liikkua muulla tien osalla, ei ole sallittua poikkeamista.”

” Linja-autokaistaa tai pyöräkaistaa ei voi käyttää pelkästään siksi, että niiden käyttäminen olisi turvallisempaa tai tarkoituksenmukaisempaa. Linja-autokaista ja pyöräkaista on varattu tietynlaista liikennettä varten, muttei eläimen kuljettamista varten. Eläintä on pääsäännön mukaan kuljetettava ajoradalla muulla ajokaistalla kuin linja-auto- tai pyöräkaistalla.”

” Erityisten olosuhteiden voidaan katsoa vallitsevan silloin, kun pääsäännön noudattaminen ei ole mahdollista. Erityisiä olosuhteita voivat olla tietyö tai puutteelliset liikennejärjestelyt ja näistä aiheutuvat riskit eläimen hallinnan menettämisestä. Erityisiä olosuhteita voivat olla myös sellaiset tilanteet, joissa kulkeminen määränpäähän ei ole muuten mahdollista. Erityiset olosuhteet eivät kuitenkaan koskaan tarkoita oman liikkumisen helpottamista esimerkiksi siten, että pyörätien käyttäminen olisi lyhyempi reitti kuin ajoradan käyttäminen. Erityiset olosuhteet eivät ole kyseessä silloinkaan, kun ajoradan liikenne on vilkasta tai ajorataa ei uskalla käyttää. Tällaiset seikat tarkoittavat ainoastaan sitä, että määränpäähän tulee kulkea muuta moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitettuja tien osia pitkin.”

Mikolan perusreitti kaupunkiin kulkee ison tien poikki.  Kun hän ratsastaa tai kävelee hevosensa kanssa saamiensa ohjeiden mukaan kaksikaistaista siltaa pitkin tai ison kadun toista ajokaistaa pitkin, takana on äkkiä parikymmentä autoa. Lain mukaan Mikola ei kuitenkaan saa taluttaa tai ratsastaa tien viertä jalkakäytävää, eikä hän myöskään saa mennä mopoille sallittua kevyen liikenteen väylää ison tien alta.

”Olen saanut kuitenkin varmistuksen lainlaatijoilta, että se, että aiheutan ajoradalla ruuhkaa ja häiriötä, ei ole riittävä poikkeus, että saisin tulla pois ajoradalta”, Mikola huokaa. “Tien pientareellakaan ei saa enää hevosen kanssa liikkua ainakaan tällaisella suoralla ja väljällä tiellä.”

Tieliikenne lain 33 pykälän 3. momentti nimittäin kuuluu seuraavasti:

Muita ajoneuvoja olennaisesti hitaammin ajavan on kapealla tai mutkaisella ajoradalla taikka vastaantulevan liikenteen ollessa vilkasta ohituksen helpottamiseksi tarvittaessa vähennettävä nopeutta ja mahdollisuuksien mukaan annettava tietä. Ajoneuvolla saa tällöin tilapäisesti ajaa pientareella, jos se ei vaaranna turvallisuutta eikä estä tarpeettomasti muuta liikennettä.

Jo ratsastaminen liikenteen seassa tuntuu hölmöltä, mutta erityisen hankalaa on hevosen taluttaminen tiellä nykysäädösten mukaan. Mikola tykkää kuitenkin myös taluttaa.

”Hevoseni mielestä taluttaessa olemme enemmän yhdessä liikkeellä”, hän sanoo.

Käytännössä mies ei usko saavansa sakkoja tai moitteita, jos hän palaa aiemmin käyttämilleen jalankulkuväylille.

”Poliisi ei tietenkään voi sanoa, ettei lakia pidä noudattaa, mutta paikallisesti he ovat antaneet ymmärtää, että menet siellä, missä on kaikille turvallisinta. Mutta tietysti lakia olisi noudatettava”, Mikola sanoo.

Mikolan video youtubessa täällä.

Mikola Kullannuppuineen on jo pitkään ollut tuttu näky Turun kaupungilla. Viime marraskuussa kaupunkilehti Turkulainen järjesti äänestyksen kaupungin viihdepormestarista. Kullannnuppu voitti ylivoimaisesti lyöden laudalta mm. Matin ja Tepon, Juhani Tammisen, Robin Packalenin sekä Jethro Rostedtin.

 

 

Kullannuppu osaa väistää vilkuttavaa bussia. Kullannuppu osaa väistää vilkuttavaa bussia. "Tämä kuva on kesäkuun ensimmäiseltä päivältä, jolloin hevoseni liikkui ensimmäisen kerran virallisesti harjoittelemassa liikenteen joukossa. Kovasti hän ensin kyseli, että oletko nyt varma, että tässäkin saan mennä tuolla autotiellä", Mikola kertoo.