Suomen Ratsastajainliiton asettamaan maajoukkueeseen Budapestin ikäluokkien EM-kisoissa on tullut viime hetken ratsastajamuutos. 

SRL:n valintakomitea valitsi 13.7. Suomen edustajiksi kouluratsastuksen ikäluokkien EM-kilpailujen poniratsukoihin Roosa Salon, Matilda Piispan, Pinja Pohjoismäen ja Ruut Mantelan. Varalle oli valittu Saana Hannula.

Valinnoista valitettiin ja asia jätettiin lopulta ratkaistavaksi Urheilun oikeusturvalautakunnalle. Lautakunnan päätöksen perusteella paikat vaihtuivat niin, että Hannula nousi joukkueeseen ja Mantela siirtyi varalle. Urheilun oikeusturvalautakunnan mukaan SRL voi tällaisessa valintatehtävässä kylläkin käyttää asettamiensa kriteerien perusteella merkittävää harkintavaltaa, mutta yhdistyksen tulee kuitenkin ensisijaisesti noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja näin ollen edellyttää vaatimaansa 68 %:n tulosrajan saavuttamista.

Lautakunnan lausunnon mukaan Ratsastajainliitto on 11.6.2020 ilmoittanut EM-kilpailuja koskevana valintakriteerinä 68 %:n tulosrajan ja sitä on noudatettava. Kaikilla maajoukkueeseen valituilla tätä 68 prosentin tulosta ei ollut.  

Valittajan esiin ottama esteellisnäkökohta ei lautakunnan mielestä sen sijaan ole olennainen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Ratsastajainliiton ilmoituksen mukaan valituksen kohteena olevan päätöksen on, HUJOa, valmentajia ja tuomareita kuultuaan,  tehnyt yksin urheilujohtaja (Jutta Koivula), eikä kumpikaan esteellisiksi väitetyistä henkilöistä (Marko Björs ja Kikko Kalliokoski) siten ole osallistunut päätöksen tekemiseen.

Urheilun oikeusturvalautakunta antoi asiasta päätöksen torstaina 6.8. Päätöksen mukaan SRL:n valintapäätös oli kumottava siltä osin kuin joukkueeseen on Hannulan asemesta valittu Pohjoismäki ja Mantela. Suomen Ratsastajainliitto ry:n on täydennettävä sanottua edustusjoukkuetta asetettuja valintakriteereitä noudattaen.    Suomen Ratsastajainliiton kouluratsastuksen valintakomitean valintapäätös kumotaan siltä osin kuin poniratsastajien edustusjoukkueeseen vuoden 2020 ikäryhmien EM-kilpailuihin Unkariin on valittu Pohjoismäki ja Mantela. Suomen Ratsastajainliitto ry:n on täydennettävä sanottua edustusjoukkuetta Ratsastajainliiton yleisiä valintaperiaatteita, Kouluratsastuksessa sovellettavia valintaperusteita ja 11.6.2020 täsmennettyjä valintakriteereitä noudattaen.

Päätöksen voi kokonaisuudessaan lukea täältä

Päivitys 9.8. klo 11.45. Tekstiä on muokattu etenkin esteellisyysasiaa koskevin osin, sillä vaikka valittaja myös esteellisyyteen viittasikin, tämä asia ei ole Urheilun oikeusturvalautakunnan mukaan ollut olennainen asia eikä siten vaikuttanut päätökseen.