Euroopan raviliitto UET piti ensimmäisen hallituksen etäkokouksen viime perjantaina. Liiton puheenjohtaja Marjaana Alaviuhkola kertoo, että UET:lle kehitetty eurooppalainen hevostietokanta alkaa kesäkuun alussa toimia Ranskan, Ruotsin, Suomen ja Norjan välillä. Muut jäsenmaat liittyvät mukaan seuraavien kuukausien aikana.

“Saamme kiittää tietokannasta Hippoksen tietohallintopäällikkö Jukka Niskasta. Hänellä on ollut päävastuu hankkeen teknisestä toteuttamisesta”, Alaviuhkola korostaa.

“Hankkeen toteutumiseen on vaikuttanut kaikkein voimakkaimmin Suomen ja Norjan keskusjärjestöissä sitä kehittäneiden henkilöiden into ja kunnianhimo saada se toimimaan. Isot pisteet onnistumisesta kuuluvat Jukalle.”

Tietokantaprojektin toteutuminen on merkittävää UET:lle. Hanke vaati paljon taloudellista ja juridista suunnittelua, jotta siitä tuli toteuttamiskelpoinen eri kokoisissa ravimaissa. Alaviuhkola totesi järjestelmän kulujen asettuneen niin kohtuulliselle tasolle, että ne hoidetaan UET:n toimesta.

Tietokannan omistajia ovat jäsenmaat yhdessä. Aluksi tietovaihtoa käydään kilpailudatasta, esimerkiksi hevosten tulokset ulkomailta kirjautuvat lähes välittömästi rekisterimaan tietokantaan.

Jukka Niskanen selvitti järjestelmän toimintaa kertomalla, kuinka jokainen ravimaa muokkaa tietokantaansa yhteensopivaksi, ja tieto siirtyy yhteisen rajapinnan kautta eri maiden tietokantojen välillä. Kyseessä on infrastruktuurin alkuvaihe, josta toimintoja laajennetaan yhteisin päätöksin tarpeiden mukaan. Demo-vaihe kokeiltiin Norjan ja Suomen välillä, ja se toimi moitteitta.

“Yhteinen data avaa monia mielenkiintoisia tulevaisuuden näkymiä vaikka eurooppalaiselle jalostukselle tai ravipelien järjestämiselle”, Alaviuhkola huomauttaa.