Suomen Hippos on päättänyt, että rekisteröintikäytäntöjä rikkoneille kasvattajille määrätään 2000 euron suuruinen hevoskohtainen sakko.

Sääntöjen vastaisesti tunnistetuille hevosille aiemmin määrätty osittainen kilpailukielto poistetaan 27.3.2018 lukien. Hevoset säilyttävät niille alun perin määrätyn FI-statuksen. Hippoksen päätös edellä mainituista seuraamuksista on voimassa huhtikuun 2018 loppuun asti, jonka jälkeen esille tulevista tapauksista voi seurata kilpailuoikeuden menetys.

“Suomen Hippos näkee tärkeäksi selvittää kaikki mahdolliset tunnistukseen liittyvät väärinkäytökset. Hevosen tunnistamiseen liittyvän järjestelmän luotettavuus on merkityksellistä koko julkisen rekisteröintijärjestelmän kannalta. Edellä mainitulla ns. katumuskuukaudella ja hevosten FI-statuksen säilyttämisellä, kasvattajille tarjotaan mahdollisuus tunnustaa rikkeensä ja säilyttää samalla hevosen FI-status sekä kilpailuoikeus, Hippoksen hallituksen vs. puheenjohtaja Kari Eriksson sanoo.

”Mahdolliset uudet ilmoitukset antavat keinon puuttua väärinkäytöksiin ja estää tulevat ikävät tilanteet. Tämä näkökanta on ollut tärkeä puoli hallituksen päättäessä väärin tunnistettujen hevosten statuksen säilyttämisessä sekä kasvattajille määrätyn seuraamuksen mitoittamisesta”, Eriksson jatkaa.

Menettely ei koske yhdeksää Ranskassa sirutettua etätunnistettua varsaa. Näiltä hevosilta vaaditaan uusi tunnistaminen 27.4.2018 mennessä, jotta hevosille voidaan tehdä voimassa olevat tunnistusasiakirjojen kaksoiskappaleet. Ranskassa sääntöjen vastaisesti tunnistettujen hevosten asiaa käsitellään seuraavaksi jalostusvaliokunnan toimesta ja niihin kohdistuvista päätöksistä tiedotetaan asian edetessä. Näiden hevosten kohdalla eläinten tunnistamista koskevaa lainsäädäntöä on rikottu ja tämän johdosta myös toimivaltainen viranomainen Evira harkitsee mahdollisia toimenpiteitä.

Lisäksi Hippoksen hallitus toimittaa kevään 2018 aikana erillisen talouteen ja hallintoon liittyvän tarkastuksen niissä hevosjalostusliitoissa, joissa väärinkäytöksiä on esiintynyt.