Suomen Hippoksen valtuuskunnan kokous Vantaalla Hämeenkylän kartanossa alkoi puheenjohtaja Olavi Haankedon esittämillä kiitoksilla Joensuun Kuninkuusravien järjestäjille. Haankedon mukaan Joensuun Kuninkuusravit olivat yhdet historian parhaista.

Joensuun saamien kiitosten ja aplodien jälkeen ilmeet muuttuivat vakavammiksi. “Suomen Hippos on ollut historiansa aikana moneen kertaan tiukkojen päätösten edessä. Nyt edessä on historian haastavin linjanveto”, Haanketo totesi.

Kokouksen asialistalla on vain yksi asia, lausunnon antaminen perjantaina valmistuneeseen peliyhtiöiden yhdistämistä koskevaan pöytäkirjaan eli “yhteisymmärryspöytäkirjaan”. Käytännössä tämä tarkoittaa Suomen Hippoksen kantaa maan hallituksen tavoitteeseen peliyhtiöiden yhdistämisen tämänhetkiseen vaiheeseen.

Suomen Hippoksen hallitus on eilisessä kokouksessaan esittänyt valtuuskunnalle peliyhtiöiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymistä ja lopullisen kannan ottamista peliyhtiöiden yhdistämiseen siinä vaiheessa, kun uuden peliyhtiön perustamista koskeva osakassopimus on valmistunut.

“Tämä ei ole meidän sukupolvemme päätös, vaan se on tehtävä nuorten ja varhaiseen keski-ikään päässeiden raviurheilun ammattilaisten näkökulmasta. Heitä varten on osattava valita tie”, Haanketo evästi. Haanketo käytti alustuksessaan kahdesti sanoja asiallinen ja kiihkoton ohjeistaessaan valtuuskuntaa keskusteluun.

Suomen Hippoksen puheenjohtaja Mika Lintilä kertoi valtuuskunnalle yhteisymmärryspöytäkirjan valmistumisprosessista. “Muiden peliyhtiöiden ja sisäministeriön näkemys on ollut rakentava, siitä täytyy kiittää. Yhteistyöpöytäkirjaan on saatu ne asiat joita Suomen Hippos ja sen kenttäväki on sinne toiveina esittänyt. On tärkeää, että Maa- ja metsätalousministeriön selvitys hevostalouden edellytyksistä on mukana yhteisymmärryspöytäkirjassa, ” Lintilä totesi.

Lintilä painotti, että yhteisymmärryspöytäkirjassa on katsottu, että ravien televisiointikulut ovat koko uuden peliyhtiön markkinointikuluja, eikä niitä kohdisteta raviurheilun kuluiksi. Lintilä painotti myös, ettei raviurheilun pelitoimintaa olla tekemässä alisteiseksi muille nykyisille peliyhtiöille.”

“Varsinkin toimittajilla on ollut vaikeuksia käsittää, että Fintotoa ei ole tarkoitus sulattaa Veikkaukseen tai RAY:n jäseneksi. Kaikki nykyiset yhtiöt lakkaavat ja perustetaan aivan uusi yhtiö”, Lintilä muistutti.

Lintilän mukaan seuraava vaihe on uuden yhtiön perustamiseen ja siirtymävaiheeseen liittyvät sopimusneuvottelut. “Olen ilmoittanut, että Hippoksen hallituksen Kari Eriksson ja Fintoton hallituksen Henri Steiner osallistuvat neuvotteluihin. Käytämme hallituksissamme olevaa juristiosaamista hyväksi.”

Kokous jatkuu parhaillaan sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin esityksellä suomalaisen rahapelipolitiikan tilanteesta ja yhteisymmärryspöytäkirjan taustoista.

Hevosurheilu raportoi kokouksesta verkkosivuillaan.

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen valtuuskunta