Suomen Hippoksen hallituksen vs. puheenjohtaja Kari Eriksson on tyytyväinen hallituksen ratkaisuihin varsojen tunnistamisvyyhdissä.

Seuraamukset on Erikssonin mukaan pyritty ohjaamaan sille taholle, jolle se kuuluu. Kasvattajille langetetaan 2000 euron hevoskohtainen sakko, ja käyttöön otetaan niin kutsuttu katumuskuukausi. Mikäli ulkomailla sääntöjenvastaisesti tunnistettuja varsoja on lisää, ne on mahdollista ilmoittaa Hippokseen huhtikuun aikana. Myöhemmin paljastuneista tapauksista voi seurata kilpailuoikeuden menetys.

”Hallitus pyrki näkemään asian kokonaisuutena ja mitoittamaan ratkaisunsa tämän mukaan. Päätöksellä pyrittiin myös näkemään tulevaisuuteen ja löytämään ratkaisu vielä ehkä piilossa oleviin tapauksiin. Tarkoitus on siis ollut parantaa järjestämää ja paljastaa sääntöjen rikkomiset, ei vain rangaista. Tässä mielessä hallituksen rooli muistutti yhtä paljon lääkärin kuin tuomarin roolia ”, Eriksson toteaa.

”Määrätty rangaistus ei mielestämme ole kohtuuttoman ankara eikä se voi sitä ollakaan, jos samalla pyrimme selvittämään vielä piilossa olevia tapauksia.  Tässä määrätty seuraamus ja siihen liittyvä katumuskuukausi palvelevat yhtä lailla asian selvittämistä.”

Hippos odottaa nyt katumuskuukauden kulumista.

”Mahdollisten uusien tapausten osalta noudatamme nyt omaksuttua linjaa. Myöhemmin tulevat tapaukset voivat pahimmillaan johtaa kilpailuoikeuden menettämiseen. Huhtikuun jälkeen käymme asian omassa piirissä tarkkaan läpi ja mietimme niitä keinoja, joilla väärinkäytökset voidaan jatkossa estää.”

Maa- ja metsätalousministeriön harkinnassa on edelleen mm. kasvattajarahojen kohtalo.

“Emme ole yksin asiasta päättämässä”,  Eriksson muistuttaa.