Veikkauksen edunvälittäjä -verkosto jätti tiistaina eduskuntaan vetoomuksen, jossa se vaatii valtiolta puuttumista ”laittomien rahapeliyhtiöiden” toimintaan.

Verkostoa edustivat muun muassa Vesa Mäkinen Suomen Hippoksesta, Rosa Meriläinen Kulttuuri- ja taidealan Keskusjärjestö KULTAsta, Vertti Kiukas SOSTEsta, Kimmo Levä Suomen museoliitosta ja Ilmari Nalbantoglu Olympiakomiteasta.

Vetoomuksessa muistutetaan suomalaisen yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän tulouttavan miljardi euroa tieteelle, taiteelle, kulttuurille, urheilulle, nuoriso- ja sosiaalityöhön sekä hevosalalle. Pelaaminen siirtyy kiihtyvällä tahdilla verkkoon, jossa Veikkaus Oy joutuu toimimaan kansainvälisessä kilpailussa. Seurauksena Veikkauksen markkinaosuus laskee vaarantaen yksinoikeusjärjestelmän.

Vetoomuksessa todetaan, että valtion tulisi huolehtia Veikkauksen kanavointikyvystä eli kyvystä ohjata rahapelaaminen laillisen tarjonnan pariin. Laiton pelitarjonta tulisi estää esimerkiksi estämällä rahansiirrot laittomille pelisivuille ja puuttumalla mainontaan.

”Olemme huolissamme Veikkauksen kanavointikyvystä, sillä viranomaisten resurssit tuntuvat kohdistuvan Veikkauksen sääntelyyn. Pelihaitat ovat tärkeä aihe, mutta jos Veikkauksen markkinaosuus murenee, murenee myös kansalaisten luottamus”, kommentoi Vesa Mäkinen.

Vaatimuksena on lisäksi, että lainsäätäjät kiinnittävät enemmän huomiota lakiuudistusten vaikuttavuusarviointeihin. Esimerkiksi arpajaislakiuudistus, joka tuo pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamiseen vuoden 2022 alusta, tehtiin vetoajien mukaan ilman arviota uudistuksen nettovaikutuksista tai tutkittua tietoa sen vaikutuksista ongelmapelaamiseen.

”Tällaiset tilanteet on jatkossa vältettävä. Veikkauksen arvion mukaan edunsaajien rahapelirahoitus laskisi uudistuksen toimeenpanon myötä 17-170 miljoonalla eurolla”, edunvälittäjäverkosto selvitti.

Vetoomuksen otti vastaan yhdeksän kansanedustajaa ja eduskunta-avustajaa, joukossa Sari Multala (kok), Sirpa Paatero (sd) ja Olavi Ala-Nissilä (kesk).

Veikkauksen hallintoneuvoston jäsenenäkin toimiva Ala-Nissilä muistutti yksinoikeusjärjestelmän olemassaolon oikeutuksen lähtevän siitä, että järjestelmä jakaa varoja edunsaajilleen hyvään tarkoitukseen.

”Erittäin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaaditaan nyt poikkeuksellista aktiivisuutta, että riittävä kanavointikyky voidaan turvata ja toisaalta ulkomainen laiton pelitoiminta Suomessa estää. Tämä ei ole yksin maan hallituksen asia, vaan kaikkien eduskuntaryhmien”, Ala-Nissilä sanoi.

Liikuntapoliittisen selonteon tekemisessä mukana oleva Sari Multala lupasi delegaatiolle, että ainakin laittoman pelaamisen kitkeminen sisällytetään mietintöön.

”Minun mielestäni on kuitenkin pakko uskaltaa puhua siitä ristiriidasta, mitä kanavointi käytännössä tarkoittaa ja mitä meidän lainsäätäjien pitäisi tehdä. Kanavointi myös tarkoittaa sitä, että mahdollistetaan Veikkaukselle kyky toimia niin, että se houkuttelee pelaamaan. Samalla pitää ehkäistä pelihaittoja, joka oikeasti EU:n näkökulmasta on se oikeutus meidän pelimonopolillemme. Puolustamme järjestelmää pitkälti siitä syystä, että edunsaajat tekevät niin hyvää työtä. Näiden kahden asian pitäisi tukea samaa tavoitetta, eikä se välttämättä ole helppoa”, Multala jatkoi.

Jani Mäkelä (ps) huomautti, että pelisivustojen bloggaaminen tuskin on ratkaisu, sillä tosipelaajat kyllä löytävät väylänsä. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen totesi mainontaan puuttumisen olevan selkeä toimenpide.

”Ja jos rahavirrat kovasti putoavat, pitää miettiä muita keinoja, miten voidaan huolehtia riittävä rahoitus edunsaajille”, Mikkonen paalutti.

Eduskuntaryhmien edustajat lupasivat välittää vetoomuksen omille ryhmilleen.