Suomen Hippoksen valtuuskunta teki tänään kokouksessaan päätöksen jonka mukaan hevospelit ovat mukana ensi vuoden alussa aloittavassa peliyhtiössä. Tämä sinetöi hevospeliyhtiö Fintoton sulautumisen Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistys RAY:n kanssa. Valtuuskunnan päätös oli yksimielinen.

Suomen Hippoksen hallitus toi kokoukseen alkujaan ehdotuksen, jonka tavoitteena oli ottaa jatkoaika valtiovallan kanssa käytävissä keskusteluissa. Valtuuskunnalle puhunut sisäasianministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg alusti pitkään ja seikkaperäisesti valtion näkemystä peliyhtiöiden yhdistämisestä ja niiden aikataulusta. Nerg kuitenkin kertoi että neuvotteluvaraa aikataulun tai valtuuskunnalle toimitetun ehdotuksen sisällön osalta ei valtion puolelta ole.

Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavan uuden peliyhtiön ja sen syntyvaiheita valmistelevan integraatioyhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo painotti omassa puheenvuorossaan uuden peliyhtiön mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Esimerkiksi virtuaalihevospelien tai hevospelit ja arvonnat yhdistävien uusien pelien kehittäminen ei olisi mahdollista jos Fintoto jäisi yhdistymisen ulkopuolelle.

Käydyn keskustelun pohjalta Suomen Hippoksen hallitus muutti ehdotustaan ja esitti peliyhtiöiden yhdistämistä koskevan ehdotuksen hyväksymistä. Valtuuskunta kävi asiasta keskustelun ja hyväksyi esityksen yksimielisesti.

“Olen erittäin tyytyväinen siitä että valtuuskunta teki tärkeässä asiassa yksimielisen päätöksen. Näen tämän alalle mahdollisuutena”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Mika Lintilä totesi kokouksen päätyttyä. Lintilän mukaan nyt ravialan kannalta on tärkeää huolehtia ravitalouden eduista syntyvän uuden peliyhtiön toimintojen rakentuessa sekä tehdä uudet päätökset ravialan sisäisestä tulonjakomallista pelituottoihin liittyen.

Fintoton hallituksen puheenjohtaja Reijo Paajanen pitää yhdistymispäätöstä oikeana. “Ravialan elinmahdollisuudet paranevat, uskon että pelien markkinoinnin ja mainonnan osalta pääsemme uudessa yhtiössä parempaan lopputulokseen. Tuotekehitykseen on uudessa yhtiössä huomattavasti paremmat mahdollisuudet.”

Lue lisää aiheesta perjantaina 18.3. ilmestyvästä Hevosurheilu-lehdestä.

 

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen valtuuskunta