Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on ratkaissut maanantaina 17.6. varsojen tunnistussotkuun nivoutuvat kaksi riita-asiaa kantajien, eli hevoskasvattajien eduksi.

Kaksi riita-asiaa käsiteltiin yhtä aikaa toukokuun 13.-15. sekä 23. päivä ja tuomiot niistä annettiin maanantaina 17.6.. Molemmat ratkaisut ovat yksimielisiä.

Vastaaja Suomen Hippos ry velvoitetaan palauttamaan FI-statukset niille hevosille joilta se tunnistussotkun takia muutettiin FIU-tunnukseksi. Hippoksen määräämät 2000 euron hevoskohtaiset sakot ovat tuomion mukaan myös kantajia velvoittamattomia.

Etätunnistustapauksessa käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana, että kasvattajat olivat tietämättömiä Hippoksen säännöistä viedessään tammoja ulkomaille siemennettäviksi.  Käräjäoikeus katsoo myös,  että kantajat ovat hiljaisesti syntyneen sopimuksen perusteella velvoitettuja noudattamaan Hippoksen  sääntöjä.  Hevosen kilpailutunnuksen muuttamisen tai sakon määräämisen oikeutusta on kuitenkin arvioitava laillisuusperiaatteen nojalla. Rangaistava menettely tulee olla ilmaistu riittävän täsmällisesti. Sen tulee selkeästi löytyä säännöistä.  Hippoksen oma sääntöjen soveltamiskäytäntö ei käräjäoikeuden mukaan puolla sitä, että tunnistamispaikalla olisi vaikutusta kilpailutunnuksen määräytymiseen.

Suomen Hippos on velvoitettu korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut, yhteensä noin 124 tuhatta euroa alveineen.

Toimitusjohtaja Vesa Mäkinen toteaa tuomion olevan valtava pettymys.

“Me tutustumme tuomioon nyt tarkoin ja mietimme jatkon sen jälkeen. Hippoksen hallitus kokoontuu keskiviikkona, ja tämä on asialistalla”, Mäkinen sanoo.

Tuomio ei ole lainvoimainen.