“Mielekkyys ja talouden mahdollisuudet raviurheilun ammattilaisille ovat tämän hetken suurin huolenaihe. Suomen Hippos ja Fintoto ovat sopeuttaneet omaa toimintaansa, mutta jatkossa on pakko puuttua myös raviurheilun rakenteisiin”, kertoi Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Mika Lintilä omassa puheenvuorossaan järjestön valtuuskunnalle.

Lintilän mukaan Suomen Hippoksen hallitus on valtuuskunnan edellisen kokouksen jälkeen vienyt eteenpäin raviurheilun alueellista yhteistyötä, järjestön sääntöjen kehittämistä ja palkintotukimallin uudistamista.

“Julkisuudessa olleissa tiedoissa on painottunut liikaa se malli, jossa kaikki peliyhtiöt yhdistetään. Myös se vaihtoehto, että Fintoto jatkaisi erillisenä toimijana, on olemassa,” Lintilä kertasi valtiovallan peliyhtiöiden yhdistämishankkeen etenemistä. Smolnassa käytäviin hallitusneuvotteluihinin keskustan kansanedustajana osallistuvan Lintilän mukaan hallitusneuvotteluissa ei peliyhtiöiden yhdistämistä ole käsitelty. “Voi olla, että asiasta tehdään kirjaus, että selvitystä jatketaan.”

Lintilä painotti oikean ja varman tiedon merkitystä valtuuskunnan päätöksenteossa. “Huhut kannattaa tarkistaa. Esimerkiksi pohjoismainen ravipeliyhtiö ei Suomen lain mukaan ole mahdollinen. Nyt ei saa katsoa organisaatioiden vaan alalla työskentelevien ja itsensä likoon laittavien ihmisten etua.”

Lintilän mukaan molempiin vaihtoehtoihin liittyy etuja ja haittoja. “Peliyhtiöiden yhdistäminen toisi laskelmien kukaan alalle miljoonia lisää rahaa. On katsottava voimmeko saavuttaa saman nousun omaa myyntiämme kehittämällä.”

Lintilä huomautti että Fintoto Oy:n kassassa on tällä hetkellä rahaa 1,2 miljoonaa euroa. “Käytännössä tuo raha riittää kahdeksi viikoksi. Tilanne ei kestä suurta takapakkia.”

Peliyhtiöiden yhdistämisen etuina raviurheilulle Lintilä näkee “kivijalan” eli pelimyyntipisteiden määrän voimakkaan nousun, jos kaikki yhtiöt toimisivat yhtenä yhtiönä. “Sama yhdistyminen tapahtuisi myös verkossa. Tulevatko peli-ihmiset meidän sivuillemme, kun he haluavat pelata vai menevätkö toisaalle?”

“Ruusuisia aikoja ei ole tulossa”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja tiivisti katsauksensa.

Valtuuskunnan jäsenet kyselivät Lintilältä näkemyksiä siitä, miten Suomen Hippoksen tulisi ottaa asioihin kantaa.

Kysymykseen siitä voiko valtio pakkoyhdistää Suomen Hippoksen omistaman peliyhtiöihin muihin yhtiöihin Lintilä muistutti, että valtio on antanut Fintotolle pelien järjestämisen mahdollistavan luvan. Valtio voisi siis ottaa luvan myös pois.

Lintilä piti hyvänä kokouksessa myöhemmin käsiteltävää esitystä siitä, että valtuuskunta kutsutaan uudelleen koolle kun asiaan tarvitaan Hippoksen kantaa. “En näe mahdollisena sitä, että asiasta tehtäisiin hallitusneuvotteluissa yhtäkkiä päätöstä.”

Yhdistyminen yhteen peliyhtiöön ei olisi myöskään kansainvälisen yhteistyön loppu. “Ulkomainen peliyhteistyö on mahdollista myös uudessa tilateessa. Eihän se poikkeaisi Veikkauksen nykyisestä Eurojackpotista mitenkään,” Lintilä muistutti.

Käydyssä keskustelussa pohdittiin myös, voisiko yhden peliyhtiön mallissa pelata samassa pelissä sitä voittaako Suomi jääkiekossa ja kuka voittaa Finladia-ajon. “Se on täysin mahdollista”, Lintilä vastasi.

 

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen valtuuskunta