Suomen Hippoksen valtuuskunnan ylimääräinen kokous aloittaa pian keskustelun lausunnon antamisesta peliyhtiöiden välisestä yhteistyöpöytäkirjaan. Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin mukaan lausunnon sisältö ratkaisee, onko Fintoto mukana uutta peliyhtiötä perustettaessa vai ei.

“Paras kannustin raviurheilun kehittämiselle on olla mukana aktiivisesti kehittämässä uutta peliyhtiötä ja sen toimintaa”, sisäsiainministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kiteytti viestinsä Suomen Hippoksen valtuuskunnalle.

Nergin mukaan uuden lainsäädännön käynnistäminen lähtee liikkeelle 8.9. pidettävässä hallituksen talouspoliittisen ryhmän kokouksessa. “Silloin ravipelit ovat joko mukana tai ei.”

Nergin mukaan seuraava mahdollisuus päästä mukaan uuden yhtiön toimintaan on todennäköisimmin jossain 3 – 5 vuoden päästä. Siitä, millaisin ehdoin ravipelit voisivat silloin päästä mukaan perustettavaan kansalliseen peliyhtiöön, ei keskusteltu.

Nergin mukaan junasta ei voi myöskään hypätä pois ainakaan ilman suuria vaurioita. “Jos joku kolmesta yhtiöstä nyt lähtee mukaan ja jää jossain vaiheessa pois, tulee se taho aiheuttamaan valtavan sekamelskan. Nyt on päätöksenteon paikka”.

Nerg evästi kokousväkeä pohtimaan rahapelien laajaa kokonaisuutta. “Yksi yhtiö voi kehittää koko suomalaista pelialaa tehokkaammin ja viranomaisvalvontaa voidaan silloin kohdentaa enemmän ulkomaalaisiin toimijoihin, kun Suomessa on vain yksi yhtiö valvottavana.”

Nergin mukaan päätöksessä on viime kädessä kyseessä luottamuksesta. “Eivät tulevat vaiheet tuo lisää tietoa, monet asiat ovat vielä ratkaisematta ja niihin voi vaikuttaa, kun on mukana uutta peliyhtiötä muodostamassa.”

Yksi asia on Nergin mukaan kuitenkin varmaa. “Raviurheilulle sovittu 4 % osuus kirjataan tuotonjakolakiin. En näe, että yksikään hallitus tai eduskunta sitä muuttaisi.”

 

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen valtuuskunta