Suomen Hippoksen valtuuskunnan kokouksessa pohditaan ravipelien tulevaisuutta Suomessa. Valtion halu yhdistää rahapeliyhtiöt koskee myös Fintotoa, mutta on mahdollista, että ravipeliyhtiö jää Veikkauksen ja RAY:n yhdistämisestä syntyvän suuryhtiön ulkopuolelle.

“Raviala joutuu muuttumaan lähivuosina todella suuresti. Itse asiassa, jos Fintotoa ei yhdistetä uuteen peliyhtiöön, joudumme muuttumaan vielä enemmän kuin siinä tilanteessa, jossa Fintotosta tulee osa uutta yhtiötä.”

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Pekka Soini esitteli valtuuskunnan kokouksessa seikkaperäisesti Maa- ja metsätalousministeriön ravialan tulevaisuutta koskevaa selvitystyötä. Selvitys käsittelee sitä, miten hevospelien ja ravitoiminnan asema voitaisiin turvata tilanteessa, jossa Fintoto yhdistyy Veikkauksen ja RAY:n kanssa. Soini esitteli myös Fintoton laatiman suunnitelman siitä, millä tavoin yhtiö voisi menestyä, mikäli se jatkaa omana itsenäisenä toimijana.

“Yhden yhtiön malli merkitsisi ainakin aluksi enemmän rahaa. Vielä meillä ei ole kuitenkaan kaikkea päätöksentekoon tarvittavaa tietoa. Kahden yhtiön mallissa ravialan täytyy antaa Fintotolle itsenäisyyttä ja työrauhaa raviurheilusta itsestään. Fintotoa kohtaan on harjoitettu paljon sohimista eikä yhtiön hallituksella ole aina ollut rauhaa tehdä töitään”, Soini totesi.

Soini painotti valtuuskunnalle myös päätöksenteon jälkeistä elämää. “Valittiin kumpi tahansa malli, päätöksen kanssa täytyy osata elää. Meidän lajin CV ei näissä asioissa ole kauhean hyvä. Muistelemme edelleen 1980-luvun tapahtumia.”

Soini muistutti, että päätöksenteossa on muistettava alan todelliset edunsaajat. “Asiaa ei voi katsoa yksittäisen raviradan tai järjestön vaan niiden ihmisten kannalta, jotka raviurheilun oikeasti tekevät.”

Mikäli Fintoto jää itsenäiseksi toimijaksi, on Soinin mukaan esimerkiksi mahdollisuus Ruotsin T75-peliin avattava Suomessa. Myös pelituotteiden kehittämisessä tarvitaan yhteistyötä esimerkiksi Ruotsin ATG:n kanssa.  “Tosin kokemus viime vuosilta on se, että Ruotsi ajattelee enimmäisenä Ruotsia, toiseksi Ruotsia, kolmanneksi Norjaa, neljänneksi Tanskaa ja vasta sitten Suomea. Ruotsi ei tällä hetkellä vaikuta satumaiselta yhteistyökumppanilta.”

Soinin mukaan itsenäisyys vaatisi myös rakenteellisia muutoksia, jotta palkinnot kehittyvät ja Fintotolla on riittävät varat tuotekehitykseen ja markkinointiin. “Kilpailutoimintaa on optimoitava, on aiempaa tarkemmin valikoitava totopelin kannalta se, missä raveja ajetaan. Ravien alkamisajankohtiin liittyvän kiiluvasilmäisen keskustelun on loputtava”, Soini totesi.

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen valtuuskunta