Suomen Hippoksen valtuuskunnan ylimääräinen kokous on päässyt alkumuodollisuuksien jälkeen asiaan. Keskustelu peliyhtiöiden välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta on alkanut.

“Yhden peliyhtiön malli olisi suomalaisen yhteiskunnan kannalta paras malli. Muistakaa, että puhumme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta 1,2 miljardin tuotosta. Ulkomaalaiset peliyhtiöt haluavat tälle markkinalle ja me yritämme puolustaa kansallista yksinoikeusjärjestelmää”, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg taustoitti valtioneuvoston tavoitetta yhdistää suomalaiset peliyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.

Nergin mukaan sekä sisäministeriö että muut peliyhtiöt ovat oppineet paljon prosessin aikana. “Tanskassa epäonnistuttiin siinä, että uusi peliyhtiö ei sitoutunut ravipeleihin, eikä kyennyt kilpailemaan ruotsalaisen raviurheilun pelimarkkinan kanssa. Tanskan raviala ei myöskään omalta osaltaan sitoutunut alan kehittämiseen”, Nerg kertoi alustuksessaan.

Nergin mukaan yhteisymmärryspöytäkirja pitää sisällään hevostalouden kannalta olennaiset asiat. “Tässä on otettu oppia 1980-luvun tapahtumista ja siitä, mitä naapurimaissa on tapahtunut”, Nerg totesi.

Nergin mukaan tähtäimessä on uuden yhtiön aloittaminen vuoden 2017 alussa. “Tämä tarkoittaa merkittäviä lainmuutoksia, siitä tulee myös asioiden käsittelyaikataulu. Nyt yhteistyöpöytäkirjaan kirjattuja asioita ei voida muuttaa sen jälkeen, kun se on talouspoliittisessa ministeriryhmässä hyväksytty”, Nerg painotti.

Nergin mukaan prosessin seuraavissa vaiheissa lakihanke lähtee liikkeelle, nykyiset yhtiöt sitoutuvat uuden yhtiön perustamiseen osakassopimuksella, uusi peliyhtiö perustetaan ensi vuoden keväällä.

Kokous siirtyy nyt keskusteluun, sisäministeriön kansliapäällikkö on mukana keskustelussa vastaamassa valtuuskunnan jäsenten kysymyksiin.

 

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen valtuuskunta