Puheenjohtajan vaali

Ensimmäinen kierros
Lintilä 20 ääntä
Lehtisalo 18 ääntä
Kairtamo 6 ääntä

Toinen kierros
Lehtisalo 22 ääntä
Lintilä 22 ääntä

 

Keskustan kansanedustaja Mika Lintilä jatkaa seuraavat kaksi vuotta Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajana. Lintilä sai vaalissa kovan haasteen eversti Antti Lehtisalolta. Vaalin toinen kierros päättyi tulokseen 22 – 22 joten ratkaisu suoritettiin järjestön sääntöjen mukaan arvalla.

Valtuuskunta arvonta 0516 jlä 004

Valtuuskunnan puheenjohtaja Olavi Haanketo ja kokouksen ääntenlaskijat arvonnan äärellä.

Lintilä korosti puheessaan valtuuskunnalle sitä että peliyhtiöiden yhdistämishanke on etenemässä kesän jälkeen eduskuntaan. ”Siellä asiaa käsitellään viidessä tai kuudessa valiokunnassa. Meille peliyhtiöiden yhdistäminen on jo vanha asia, mutta kansanedustajille se on uusi. Eri eduskuntaryhmien edustajat kyselevät jo nyt mitkä asiat ovat raviväen kannalta yhdistämistä koskevassa lainsäädännössä tärkeitä”, Lintilä kertoi.

Lintilä muistutti valtuuskuntaa myös siitä että Suomen Hippoksen ja Fintoton toimitusjohtajana toimiva Pertti Koskenniemi saattaa siirtyä tulevan kesän jälkeen ensi vuoden alusta aloittavan uuden peliyhtiön palvelukseen.

Valtuuskunta valitsi myös kolme jäsentä keskusjärjestön hallitukseen erovuorossa olleiden tilalle. Hallitukseen  valittiin Marjo Kaipainen, Vesa Mäkinen ja Hannu Nivola. Hallituksessa jatkavat myös Kari Eriksson, Markku J. Jääskeläinen ja Kari Lähdekorpi. Eriksson valittiin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana.

Valtuuskunta sai kokouksessa katsauksen peliyhtiöiden yhdistämisen lisäksi myös Suomen Hippoksen toimintaan. Sekä puheenjohtaja Lintilä että toimitusjohtaja Koskenniemi muistuttivat puheenvuoroissaan että Fintoton toiminnan päättyminen vuoden lopussa tulee muuttamaan merkittävästi myös Suomen Hippoksen toimintaa.

“Meidän on mietittävä mikä on Hippoksen rooli jatkossa ja muokattava organisaatiota sen mukaiseksi”, Koskenniemi muistutti.

Valtuuskunta sai katsauksen meneillään oleviin alan tuotonjakosuunnitelmiin. Tuotonjako uudistuu uuden peliyhtiön aloittaessa toimintansa ensi vuoden alussa. Suomen Hippoksen sääntöjen muuttamista pohtinut työryhmä antoi tiedoksiannon työskentelystään kokoukselle. Järjestön sääntöjä käsitellään seuraavan kerran syksyllä järjestön yleisessä kokouksessa.

 

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen valtuuskunta