Suomen Hippoksen yleinen kokous on koolla tänään Turun Metsämäen raviradalla. Yleinen kokous on järjestön ylin päättävä elin jossa on edustus kaikilla järjestön 130 jäsenjärjestöllä. Paikan päällä kokouksessa on edustettuna 72 Hippoksen jäsenjärjestöä. Turun kokouksen keskeisenä aiheenä on järjestön sääntöjen muuttaminen.

Suomen Hippoksen sääntöjen muutosesitysten laatiminen on ollut pitkä prosessi. Helmikuussa 2014 Matti Lakkisto sai toimeksiannon järjestön sääntöjen uudelleen kirjoittamisesta tietyiltä osin. Hippoksen henkilövaihdosten takia Lakkisto toimii kokouksessa sääntöjen esittelijänä vt. toimitusjohtajan roolissa. Kyseessä on yksi Lakkiston viimeisistä tehtävistä tässä roolissa. Marraskuun ensimmäisenä päivänä Suomen Hippoksen toimitusjohtajuus siirtyy tehtävään valitulle Fintoton toimitusjohtaja Pertti Koskenniemelle.

Sääntökuutosehdotuksen keskeinen sisältö on järjestön toimielimien eli yleisen kokouksen, valtuuskunnan ja hallituksen toimivaltasuhteiden muuttaminen. Ehdotuksen mukaan valtuuskunnan syyskokouksesta luovuttaisiin ja vastaisuudessa Suomen Hippoksen hallitus päätisi toimintasuunnitelmasta ja budjetista.

Valtuuskunnan syyskokoukset korvataan ehdotuksessa yhteistyöneuvottelukunnan kokouksilla. Yleinen kokous järjestettäisiin vastaisuudessa nykyisen vuosittaisen kokouksen sijasta vain joka kolmas vuosi. Nyt yleisen kokouksen päätettävänä oleva kuninkuusravien isännyyksistä päättäminen siirtyisi valtuuskunnan tehtäväksi.

Lisäksi sääntömuutosehdotukset koskevat ehdollepanomenettelyn kehittämistä ja peräkkäisten hallituskausien rajaamista määrä maksimissaan kolme.

Kokous alkaa kello 13. Ennen versinaisia kokousasioita Matti Mahlamäki esitelmöi kokousväelle Suomen rahapelitoiminnan historiasta.

Hevosurheilu raportoi kokouksen etenemisestä verkkosivuillaan.

 

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen yleinen kokous