Ravivarsojen tunnistusskandaalin pääkäsittely alkoi maanantaina 13.5..

Ensimmäisenä päivänä Espoon käräjäoikeudessa keskusteltiin 3 tuomarin edessä muun muassa teemasta “väärin sammutettu”.
Kaksi juttua yhdistävän tunnistusoikeudenkäynnin kantajien toinen asianajaja Esa Puranen käytti tätä kielikuvaa. Hänen päämiehensä on velvoitettu maksamaan 2000 euron hevoskohtaiset sakot Suomen Hippokselle.  Asianajaja Antti Linna edustaa hevosenomistajia, joiden hevoset on siirretty niin kutsuttuun FIU-rekisteriin, jonka seurauksena ne eivät saa osallistua Suomessa syntyneille tarkoitettuihin ravikilpailuihin.   Kantajilla on yhteinen tavoite. He haluavat mitätöidä saamansa rangaistusseuraamukset eli FI-statuksen menetyksen ja sakot.

Kantajien edustama näkemys on, että kun varsoja on tunnistettu Suomen Hippoksen sääntöjen vastaisesti, virhettä tai ainakaan sen merkitystä ei ole tiedostettu. Kantajien näkemys on myös, että sääntöjen vastaisestikin tunnistetut varsat on saatu rekisteröityä varsinaista tarkoitusta eli polveutumista ja rekisteriin kirjaamista silmällä pitäen oikein, ja että sillä on vähemmän merkitystä, onko prosessissa noudatettu “Suomen Hippoksen omia, sisäisiä sääntöjä”.  Varsan fyysinen tunnistus- ja sijaintipaikka on kantajien mielestä tällainen sisäinen sääntö. Tästä päästään kielikuvaan “väärin sammutettu”.

Vastaaja Suomen Hippos on asiasta päinvastaista mieltä.  Hippoksen asianajaja Matti Nurmela toteaa,  että tunnistukset on tehty erehdyttämistarkoituksessa, vilpillisesti, ja että seuraamus sääntöjen rikkomisesta oli tarpeen. Toimitusjohtaja Vesa Mäkinen kertoo, että tämän jälkeen Hippoksessa yritettiin löytää rangaistusseuraamus, joka on mahdollisimman oikeudenmukainen ja joka ei kohdistu syyttömiin osapuoliin, kuten esimerkiksi henkilöihin, jotka ovat mahdollisesti ostaneet kyseisiä hevosia.

“Hyviä vaihtoehtoja ei enää ollut tarjolla. Mutta jos olisimme päätyneet esimerkiksi siihen, että kaikki väärin tunnistetut hevoset rekisteröidään ilman kilpailuoikeuttta, olisimme käynnistäneet valtavan, erillisten oikeudenkäyntien vyyhdin”, Mäkinen näkee.

Maanantaina käsittely alkoi valmistelulla ja jatkui ilman todistajien kuulemista.  Tiistaiaamun käsittely alkaa aamu9:ltä ensimmäisen todistajan kuulemisella ja todistajia marssitetaan päivän aikana kuultavaksi 8 lisää.  Tuomari Tiina Veranen povaa päivistä pitkiä. Keskiviikkona kuullaan 4 todistajaa, joukossa muun muassa Ranskan etätunnistuksen tehnyt henkilö. Ranskan etätunnistusta Suomen Hippos pitää vakavimpana rikkeenä.

Ensi viikon torstaina 23.5. kuullaan loppuja 4 todistajaa lähinnä hevosjalostusliitoista.

 

 

Fi ja FIU

Suomessa syntynyt lämminverinen ravihevonen (FI): on syntynyt Suomessa Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja rekisteröity Suomessa,
tai on syntynyt ulkomailla Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31.päivään mennessä, eikä ole muussa maassa rekisteröity.

Suomalainen lämminverinen ravihevonen (FIU), jolla ei ole syntymämaata: on syntymävuonna tuotu ja rekisteröity emänsä kanssa Suomen rekisteriin eikä ole muussa maassa rekisteröity, tai on syntynyt ulkomailla Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja on omistajan kustannuksella merkitty Suomen rekisteriin.

Lisää teemasta: Tunnistusoikeudenkäynti