“Uudistuksen tavoitteena on selkiinnyttää ja nopeuttaa päätöksentekoa. Tavoitteena on järjestää vallan ja vastuun tasapaino eri toimielinten välillä siten että hallituksen toimivaltaa tulisi lisätä. Samalla määritellä hallituksen ja valtuuskunnan toimivaltasuhteita niin että hallituksella on vastuun mukainen valta”, Matti Lakkisto evästi keskustelua keskusjärjestön sääntömuutosehdotusta.

Keskustelussa Helsingin ravirata Oy:n Matti Finskas kannatti sääntöjen hyväksymistä . “Olen jo vuosia sitten esittänyt kysymyksen onko mitään järkeä matkustaa kerran vuodessa tällaisiin kokouksiin. Tältä osin säännöt ovat hyvät. En kuitenkaan kannata 65-vuoden yläikärajan asettamista sellaisen järjestön asioista päättämiseen joka antaa ajoluvan 70-vuotiaalle.”

Keski-Suomen ravirata Oy:n Antero Tupamäki tiedusteli onko tarkoitus kirjoittaa uudet säännöt siihen muotoon että ne kestävät myös uuden peliyhtiön syntymisen. Lintilä mukaan sääntömuutoksia tehdään uuden peliyhtiön osalta vasta kun tiedetään millainen mahdollinen uusi peliyhtiö on päätöksentekorakenteeltaan.

Itä-Uudenmaan oriyhdistyksen Juha Wikman kysyi miksi sääntöjä pitäisi muuttaa nyt kun peliyhtiöasian takia niitä tulee muuttaa joka tapauksessa pikapuolin. Lintilän mielestä asiaa on “jappasteltu” pitkään ja nyt esillä oleva muutosprosessi on huomattavasti suurempi ja tärkeämpi kuin peliyhtiöiden yhdistämisestä aiheutuvat muutokset.

Pihtiputaan Hevsoystäväinseura ry:n Martti Kuha kuvasi nykyistä tilannetta sellaiseksi että hallitus ei aina uskalla toimia ilman valtuuskunnan lupaa ja välillä päin vastoin. Kuha esitti toiveen että alan päätöksentekoelimiin valittaisiin mahdollisimman osaavia ihmisiä “osaamisen eikä alueellisen jaon perusteella”.

Keski-Suomen Hevosjalostusliitto Oy:n Heikki Kankainen tiedusteli Lakkistolta syytä siihen miksi budjetin hyväksyminen siirrettäisiin valtuuskunnalta hallitukselle. “En tiedä kansainvälisesti ainuttakaan ravitalouden organisaatiota jossa hallitus ei hyväksyisi budjettia”. Kankainen esitti että sääntöuudistusta ei hyväksytä vaan sen valmistelu siirretaan Suomen Hippoksen valtuuskunnan tehtäväksi. Kankainen esitti myös että säännöt lähetettäisiin taustayhteisöihin lausuntokierrokselle. Juha Wikman kannatti Kankaisen ehdotusta sääntöjen palauttamisesta uudelleen valmisteluun.

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n ja Suomen Welsh-poni ja Cob -yhdistyksen Marianna Paavolainen muistutti että sääntöehdotuksissa on aina pientä viilattavaa ja aina on “nousukausi, laskukausi tai presidentinvaalit että päätöstä ei voida tehdä.

Ratsastusliitto ry:n edustaja Kristiina Ertola kannatti Lahden Hevosystäväinseuran Tomi Himangan esitystä sääntöjen hyväksymistä.

Suomen Ravivalmentajat ry:n Tuomo Pekonen ihmetteli kokouspuheenvuoroissa esitettyä väitettä siitä miten nykyisillä säännöillä on pärjätty hyvin viimeiset kolmekymmentä vuotta. “Suomalaisen raviurheilun tila ei ole hyvä”, Pekonen totesi.

Kokous äänestää säännöistä, sääntömuutos tarvitsee toteutuakseen 2/3 äänistä.

 

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen yleinen kokous